Amazing Chiang Mai Day 2

今日主要活動有兩個,第一個係Segway tour,  係old city出發,圍住old city行,好多車,好多廟,好好玩

image

image

image

image

玩完segway, 去佐Massage, 舒服到瞓著佐,正呀!

image

講到食野就當然唔少得啦,lunch去佐食清邁咖哩麵同咖哩蟹,加埋都唔係800珠

image

image

晚飯就真係勁啦,食飯115蚊

image

呢115蚊係講緊泰珠,即係$30港紙

真係爽YY,多謝老婆

Amazing Chiang Mai day 1

今日好多第一次

第一次坐Budget Airline
第一次去chiang Mai
第一次係機場比佐錢至上meter taxi
第一次同老婆好浪漫咁行去食飯
第一次同老婆係泰國坐係室外晚飯
好多好多既第一次
多謝老婆

image